Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for the ‘Żydzi na Podlasiu’ Category

synagoga w TykocinieGeneza osadnictwa żydowskiego na terenie województwa podlaskiego sięga XV wieku, kiedy to w Bielsku Podlaskim pojawiły się pierwsze, jeszcze niezorganizowane w postaci samodzielnej gminy, próby zasiedlenia miasteczka przez ludność wyznania mojżeszowego. Przełomowym momentem okazała się decyzja wojewody trockiego Olbrachta Gasztołda w 1522 r. o sprowadzeniu do Tykocina pierwszych dziewięciu rodzin żydowskich. To właśnie Tykocin stał się w tamtym okresie prężnie rozwijającym ośrodkiem żydowskim, obejmującym swym kulturalno-demograficznym oddziaływaniem większość prywatnych osad i miasteczek na Podlasiu.

Reklamy

Read Full Post »