Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Podlasie od wieków stanowiło przestrzeń styku wielu kultur. Obecnie 88,18% mieszkańców Polski deklaruje wyznanie rzymskokatolickie. Wyjątkiem od tej reguły jest jednak Białostocczyzna. Związane jest to z różnorodnością żyjących tu ludzi – katolików, prawosławnych, Tatarów i ludności żydowskiej, którzy od wieków zasiedlają tereny Podlasia. Niestety mieszkanie obok nie zawsze wiąże się z wzajemnym zrozumieniem, a często wręcz prowadzi do konfliktów.

Reklamy

Read Full Post »

Witamy na witrynie poświęconej tematyce mniejszościom religijno-kulturowym na Podlasiu.

„Wspólne Podlasie” to projekt będący owocem polsko-fińskiej współpracy białostockiej Fundacji Oikonomos i fińskiej Akademii Valamo, na rzecz transformacji pokoleniowej, w ramach której powstał projekt „Zrównoważony rozwój na Podlasiu”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Read Full Post »