Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for the ‘Prawosławie na Podlasiu’ Category

cerkiew BiałystokPrawosławie od czasów chrystianizacji jest integralnym elementem mieszkającej na Podlasiu ludności. Pierwsze cerkwie prawosławne na Białostocczyźnie powstały w XI wieku, kiedy książęta ruscy dokonywali licznych wypraw w kierunku północno-zachodnim. Dzieje tego regionu wskazują, że mimo dążeń do likwidacji prawosławia przetrwało ono do dnia dzisiejszego, a nowo wzniesione cerkwie świadczą o ogromnym przywiązaniu ludności Białostocczyzny do wiary prawosławnej. Według spisu powszechnego z roku 1921, prawosławni stanowili 6,2% mieszkańców Białegostoku. Obecnie stanowią 30% mieszkańców miasta. Natomiast ogółem w Polsce prawosławie deklaruje jedynie 1,3% populacji.

Reklamy

Read Full Post »